Rätt grovfoder till din häst

shutterstock_137550287

Alla som har häst vet såklart att det är viktigt att hästen får rätt kost som är anpassad efter dess individuella förutsättningar. Och de flesta vet också att grovfodret utgör basen i hästens dagliga kost. Men visste du att det är skillnad på grovfoder och grovfoder?

Viktigt med grovfoderanalys

Hästar är födda till att vara gräsätare, och grovfodret spelar därmed en väldigt viktig roll för din hästs välbefinnande. Men hur högt energivärdet i fodret är, beror på ett antal olika komponenter. Den främsta variabeln är vilken tid på året fodret är skördat, alltså i vilken tillväxtfas växten befinner sig i. Men även faktorer som växtplats, år, grässort med mera spelar roll för näringsvärdet.

Det finns med andra ord anledning att analysera fodret – eftersom näringsvärdet kan variera från skörd till skörd. Mer om hur en foderanalys går till och varför en sådan analys är viktig kan du läsa om hos Grovfoderbörsen. Här kan du fördjupa dig i hur protein- och fibervärdena i vallen förändras under växttiden, eller läsa lite mer övergripande information om foderanalys.

Olika foder till olika hästar

Olika grovfoder passar också olika hästar, beroende på deras individuella förutsättningar. En elittävlande travare kräver till exempel ett långt mer energirikt foder än en “vanlig” sällskapshäst, som lever ett mer lågpresterande liv och därmed har en betydligt lägre energiförbrukning.

Förutom graden av aktivitet spelar faktorer som hästens storlek, vikt och ålder roll för bedömningen av vilket foder som passar bäst. För att det ska vara enklare att hitta rätt foder till rätt häst är grovfodret uppdelat i olika klasser (efter näringsvärde) som är anpassat efter exempelvis tävlande hästar, fölston, arbetande hästar eller för hästar som har lätt för att lägga på sig lite för mycket vikt.

Post navigation